Zielone jabłuszko

Porady specjalistów - Logopeda

  1. Logopedyczne ćwiczenia słuchowe - wspólne odgadywanie różnych odgłosów. Do odtworzenia film oraz link do wydrukowania planszy potrzebnych w ramach tego zadania. Najpierw drukujemy plansze, zapoznajemy z nimi dziecko, następnie włączamy nagranie (dziecko tylko słucha). Po każdym dźwięku pokazuje nam odpowiedni obrazek.

https://www.youtube.com/watch?v=jgFNvlZGAEc&t=311s

https://drive.google.com/file/d/1xEh8X_0kR50OhS1Ij1TrgbArDyoTM157/view

  1. Zajęcia manualne - drukujemy bałwanka i wyklejamy go watą wraz z dzieckiem (watę można zamienić na np. plastelinę czy nawet farby paluszkowe). Sprawność palców jest bardzo ważna w rozwoju mowy dziecka :)
  2. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem kłębuszków waty (można zamienić na np. piórka, lekkie piłeczki lub po prostu bańki). Kłębuszek waty kładziemy na dłoni na wysokości ust i dmuchamy :) ważne jest, aby dziecko brało wdech nosem, a wydech ustami (prawidłowy tor oddechowy).

 

W środę - 14.04.2021, zapraszamy na konsultacje

z logopedą w naszej placówce.

Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał porozmawiać poradzić się

lub zasięgnąć informacji,

zapraszamy w godzinach 7.35-10.00.

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH POWIATU ŚWIDNICKIEGO I LUBELSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.