Zielone jabłuszko

Dostępność

 

Koordynator do spraw dostępności: Ewelina Sulowska,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Deklaracja dostępności.docx

Dostępność-deklaracja.docx

RAPORT dostępność.pdf

Wniosek o zapewnienie dostepności - wzór.docx

Plan poprawy dostępności 2022-23.docx

 

 

 

Informacja o Klubie tekst ETR.docx

 

Informacja o Gminnym Klubie Dziecięcym Zielone Jabłuszko w Piotrkowie Pierwszym w tekście łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

 

Gminny Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko

Gminny Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko w skrócie KLUB znajduje się w Piotrkowie Pierwszym pod numerem 105.  Wejście do pomieszczeń Klubu znajduje się w szklanym wiatrołapie, położonym na prawo od głównego wejścia Szkoły, w której usytuowany jest Klub. To wejście jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i dla mam z dziećmi.

 

Kierownikiem Klubu jest Ewelina Sulowska, pracują tam także trzy inne osoby, stanowiące kadrę placówki i będące opiekunami oraz osoba sprzątająca.

 

Czym zajmuje się Klub?

Klub jest placówka dziennej opieki nad dziećmi w wieku od pierwszego do trzeciego roku życia. Klub jest czynny codziennie w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 17.00.

 

Jeśli przyjedziesz do nas autem

zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu. W pobliżu wejścia do budynku, od strony Szkoły Podstawowej w Piotrkowie, jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Miejsce parkingowe jest oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

 

Żeby załatwić sprawy w Klubie , osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 • napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres:

Gminny Klub Dziecięcy „Zielone Jabłuszko” w Piotrkowie Pierwszym

Piotrków Pierwszy 105

23-114 Jabłonna

 • przynieść pismo do siedziby Klubu. Zostawione tam dokumenty zostają później rozpatrzone.
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • zadzwonić pod numer 693708020
 • przyjść do Klubu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Klubu. Wszystkie informacje o gminie można znaleźć na stronach internetowych: www.zielonejabluszko.eskul.pl

 

 

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Gminny Klub Dziecięcy "Zielone Jabłuszko" w Piotrkowie Pierwszym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zielonejabluszko.eskul.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna

odsłuchiwanie treści

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewelina Sulowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon:781987653.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Parking z miejscem dla inwalidów, wejście oraz winda dla osób niepełnosprawnych.

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH POWIATU ŚWIDNICKIEGO I LUBELSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.