Zielone jabłuszko

Ramowy rozkład dnia/tygodnia pobytu dziecka w Żłobku:

7:00 – otwarcie Klubu

7:00-8:00 – przyjmowanie dzieci

8:00-8:30 – przygotowania do śniadania

8:30-9:00 – śniadanie

9:00-11:00 – zajęcia planowe oraz zabawy dowolne

                     - zabawy pod kierunkiem opiekunów

                     - spacery i zabawy na zewnątrz

11:00-11:30 – przygotowanie do obiadu

11:30-12:00 – obiad/zupa

12:00-12:30 – przygotowanie do drzemki

12:30-13:30 – drzemka

13:30-14:00 – przygotowanie do obiadu

14:00-14:30 – obiad/drugie danie

14:30-15:30 – zabawy kierowane i dowolne

15:30-16:00 – podwieczorek

16:00-17:00 – zabawa oraz odbieranie dzieci

17:00 – zamknięcie Klubu

 

TYGODNIOWY PLAN PRACY Gminnego Klubu Dziecięcego „Zielone Jabłuszko” w Piotrkowie Pierwszym

  • Muzyczny PONIEDZIAŁEK
  • Gimnastyczny WTOREK
  • Sensoryczna ŚRODA
  • Plastyczny CZWARTEK
  • Pomysłowy PIĄTEK

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH POWIATU ŚWIDNICKIEGO I LUBELSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.