Zielone jabłuszko

Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

W związku z zakończeniem rekrutacji do Gminnego Klubu Dziecięcego „Zielone Jabłuszko”, w dniu 13.07.2020 zostanie wywieszona w siedzibie placówki lista osób zakwalifikowanych do projektu „WSPIERAMY MAMY”.

Bliższe informacje można uzyskać w Klubie, kontaktując się mailowo lub telefonicznie z panią kierownik.

Dzieci mam zakwalifikowanych do projektu będą mogły przebywać pod opieką Klubu od 1.09.2020r.

 

Zgodnie ze Statutem Gminnego Klubu Dziecięcego „Zielone Jabłuszko” w Piotrkowie Pierwszym, miesiąc SIERPIEŃ jest wolny od zajęć w placówce. Klub jest więc nieczynny w dniach 1-31.08.2020.

Wszelkie informacje dotyczące rozpoczęcia pobytu dzieci w placówce w roku szkolnym2020/21,  zostaną Państwu przekazane przed 1.09.2020.

Wszystkim życzymy udanych wakacji, odpoczynku i słonecznych chwil. Dziękujemy dzieciakom za uśmiechy i mnóstwo zabawy.

Przyszłym przedszkolakom życzymy powodzenia i sukcesów w nowym miejscu, z nowymi paniami i kolegami.

 Rodzicom dziękujemy za współpracę. Mamy nadzieję, że dzieciaki z uśmiechem powrócą we wrześniu 😊.

 

 

 

W dniu 25.05.2020 otwieramy Klub dla maluchów.

Zgodnie z procedurami i wytycznymi odpowiednich Urzędów i Ministerstw, wznawiamy naszą działalność. Dokładamy wszelkich starań, by pobyt w Klubie był bezpieczny dla każdego dziecka, jak i opiekunów. Zarówno pracownicy Klubu, jak i rodzice zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Bezwzględną koniecznością jest zapoznanie się z PROCEDURAMI oraz wypełnienie i podpisanie stosownych oświadczeń czy deklaracji. Wzory do po brania w zakładce Dokumenty.]

Rodzice, którzy zadeklarują chęć posłania swoich pociech do Klubu, proszeni są o zgłoszenie tego faktu drogą telefoniczną oraz przyniesienie podpisanych  dokumentów do Klubu pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce.

 

Proszę Państwa o przemyślane decyzje dotyczące uczęszczania dzieci do Klubu. Jednocześnie przesyłam informację o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższą informacją: https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-przysluguje-rowniez-po-otwarciu-zlobka .

Prosimy Państwa o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny tak, abyśmy jak najszybciej mogli zobaczyć się cali i zdrowi. Będziemy na bieżąco przekazywać Państwu wszelkie informacje dotyczące pobytu dzieci w żłobku w obecnym i w przyszłym roku szkolnym.

 

„Zielone Jabłuszko”

Gminny Klub Dziecięcy w Piotrkowie Pierwszym

Gminny Klub Dziecięcy „Zielone Jabłuszko” W Piotrkowie pierwszym jest placówką publiczną, działającą z ramienia Gminy Jabłonna.

Głównym założeniem Klubu jest  opieka nad dziećmi w wieku 1-3 lata, rozwijanie samodzielności oraz umożliwienie wszechstronnego rozwoju. Klub działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00. Placówka posiada miejsca dla 15 dzieci.

„Zielone Jabłuszko” to miejsce, gdzie dzieci w harmonii i spokoju mogą rozwijać się we własnym tempie. Klub dba, by czas w nim spędzony, był jak najbardziej owocny dla dziecka. Zajęcia opiekuńcze prowadzone są równolegle z wychowawczymi oraz dydaktycznymi. Dbamy o rozwój motoryki dziecka, umuzykalnianie, uspołecznienie oraz indywidualne zainteresowania, przy zachowaniu bezpieczeństwa każdego podopiecznego. Na co dzień organizowane są zajęcia plastyczne, sensoryczne czy muzyczne, a także ruchowe. Chcemy rozbudzać oraz wzmacniać naturalną ciekawość świata, prowadzącą do pełnego rozwoju dziecka. Stawiamy na aktywność i poznawanie środowiska.

 

Gminny Klub Dziecięcy „Zielone Jabłuszko” w Piotrkowie Pierwszym bierze udział w unijnym projekcie „Wspieramy mamy z powiatu świdnickiego i lubelskiego”, dzięki czemu opieka i wyżywienie w naszym Klubie są dla dzieci bezpłatne.

 

 

 

 

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH POWIATU ŚWIDNICKIEGO I LUBELSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.